Psycho dievča

Toto video ma zároveň desilo ale aj veľmi dobre pobavilo. Len dodán, že je nutné pozrieť to celé. Stále nerozumiem prečo ľudia pociťujú potrebu takéto svoje video uploadovať na YouTube či inam a potom ho ďalej šíriť.