Muž a žena sa NIKDY nedohovoria!!!

Muž a žena sa NIKDY nedohovoria…
Muž a žena sa NIKDY nedohovoria