Farár umýva autá

Farár si umýva auto. V rámci širokého ekumenizmu sa rozhodne, že umyje auto aj susedovi – rabínovi. Vezme vedro vody a s radostným úsmevom, chváliac Pána za tento dobrý skutok, ktorý mu pripravil, uskutoční svoj úmysel. Ledva skončil umývanie, ozve sa divný škripot. Obzrie sa a vidí rabína s pílkou, ako píli výfuk na jeho aute.
– Prečo mi píliš výfuk?
– Ty si moje auto pokrstil, ja tvoje obrežem!