Ruská zásahová jednotka

Rýchlo prifrčať policajným autom na zásah – to je také americké, ale dotlačíť policajné auto na zásah – to je také ruské. Ešte aj billboard v pozadí vystihuje ich prácu.
Ruská zásahová jednotka