Človek (Steve Cutts)

Animácie vytvorené pri pohľade na ľudí vo vzťahu s prírodným svetom.