Čo vidieť na tabuli

Určite to poznáte, učiteľ hovorí ako sa to učivo snáží zjednodušiť, no študent na tej tabuli vidí stále to isté.
Čo vidieť na tabuli