Eveňjú v Slovenskej Ľupči

Slovenská Ľupča a ulica s názvom Jozef Polievka Eveňjú.
Eveňjú v Slovenskej Ľupči