Poznámka v žiackej knižke

Jedna vtipná poznámka v žiackej knižke.
Poznámka v žiackej knižke