Mega pizza

Ak ju zješ celú, tak za ňu nemusíš platiť. Trúfaš si?
Mega pizza