Povolaním cestár umelec

Cestár čo ťahá čiary vstal zrejme ľavou nohou alebo ho len cestou do práce kopla múza? Možno bol v práci ešte len prvý deň a takto si to maľovanie nacvičoval.
Povolaním cestár umelec