Prvá webová stránka internetu

Na internete sa objavila táto fotografia na ktorej je údajne prvá webová stránka.
Prvá webová stránka internetu