Toto nie je meď

Dôležite upozornenie pre “zberačov” (zlodejov) cenných kovov.
Toto nie je meď