Z autoškoly: Ktoré vozidlo odíde posledné?

Čo myslíte, ktoré vozidlo opustí križovatku ako posledné?
Z autoškoly: Ktoré vozidlo odíde posledné?