Moderné technológie v autách a deti

Vtipná reklama Volkswagen na ich štart – stop systém zastavenia na semaforoch.