Dôkaz, že muží sú lepší…

Dôkaz, že muží sú proste lepší…
Dôkaz, že muží sú lepší...